Thepinnacle

  1. Home
  2. /
  3. news
  4. /
  5. CEO แห่งวงการความงาม หมอเส หรือ...

CEO แห่งวงการความงาม หมอเส หรือ นพ. ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล

     “การบริหารคน” สิ่งที่ทุกองค์กรควรใส่ใจไม่แพ้การบริหารด้านอื่น ๆ หากต้องการมีพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนร่วมงานที่ดี ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญเรื่องค่าตอบแทนเท่านั้น แต่ควรใส่ใจในเรื่องอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน เหมือนอย่างที่ นพ. ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล หรือ หมอเส กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำโรงพยาบาทศัลยกรรมเฉพาะทางมาสเตอร์พีซทะยานเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในนามของมาสเตอร์ กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ในฐานะตำแหน่ง CEO แห่งวงการความงาม อาจต้องผ่านการลองผิดลองถูก และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย

ยุคที่เคลื่อนไหวเร็ว ต้องบริหารคนให้เร็วตาม

     โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ มากมาย คอยขับเคลื่อนอยู่ ทุกอย่างเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นองค์กรจึงควรปรับตัวให้เร็วตาม การบริหารคนก็เช่นกัน ต้องรู้จักใส่ใจและให้อิสระ หากองค์กรใจกว้างพอที่จะให้ทั้งหมดนี้ได้ การทำงานและการบริหารเรื่องต่าง ๆ ก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วตาม 

     ในทางกลับกัน หากเราไม่สามารถให้ได้ ทุกอย่างก็จะเคลื่อนไหวช้า ทำให้เกิดการตัดสินใจช้า จนสุดท้ายอาจทำให้บริษัทของเราโตไม่เร็วตามตลาด ฉะนั้นการให้ความสำคัญกับการดูแลคน จึงสามารถนำพาองค์กรก้าวไปสู่อนาคตที่ประสบความสำเร็จดังหวังได้

รู้จักให้ 3 สิ่ง เพื่อองค์กรที่เติบโตขึ้น

     หลักการทำงาน เริ่มจากการมองคนรอบข้างให้เปรียบเสมือนพาร์ทเนอร์ ที่ต้องใส่ใจดูแล สำหรับคุณหมอเส ในการทำงานร่วมกันจะต้องมี 3 สิ่งสำคัญเสมอ อย่างแรกคือ การให้เกียรติ อาจฟังดูเหมือนง่าย แต่จริง ๆ แล้วมีรายละเอียดซับซ้อนกว่านั้นอีกมาก เราจะเป็นผู้นำแบบไหนในสายตาเพื่อนร่วมงาน ก็ขึ้นอยู่กับข้อนี้ด้วยเช่นกัน อย่างที่สองคือ การให้โอกาส เป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กัน ควรให้โอกาสเพื่อนร่วมงานได้คิดและทำอะไรที่ท้าทายอยู่เสมอ ให้ได้ฝึกฝนลองผิดลองถูก 

     และอย่างสุดท้าย การให้เงิน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ แน่นอนว่าคนที่มาทำงานกับเราก็ย่อมต้องการค่าตอบแทนที่ดี หากองค์การให้ความสำคัญกับสามสิ่งนี้ มีการจัดการให้เกิดขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน องค์กรนั้นมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงมาก

“ไม่มีองค์กรไหนขับเคลื่อนด้วยผู้นำเพียงคนเดียว” 

     “ไม่มีองค์กรแนวหน้าองค์กรใด ที่ขับเคลื่อนด้วยผู้นำเพียงคนเดียว” คำพูดนี้ไม่เกินจริงเลย เพราะทุกองค์กรต้องอาศัยความรู้และความสามารถของคนภายใน เพื่อร่วมมือกันนำบริษัทไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ จึงไม่มีหน่วยงานไหนหรือธุรกิจใดจะสามารถมองข้ามเรื่องเหล่านี้ไปได้เลย การพัฒนาคนไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาองค์กรจำเป็นอย่างมากในยุคนี้

     “ผมเองเนี่ย กว่าจะถึงวันนี้ได้ ก็ลองผิดลองถูกมาเยอะนะครับ ทำให้ทุกวันนี้ยังคงเรียนรู้อยู่ เพื่อการเป็นผู้นำที่ดีขึ้นในทุก ๆ วัน ดังนั้นในช่วงของผมจะไม่ได้เน้นในเรื่องการเรียนการสอน แต่จะขอเรียกว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์มากกว่า เป็นเรื่องของการทดลอง อะไรที่ควรทำและไม่ควรทำในฐานะผู้นำ ซึ่งเราจะมาร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปพร้อม ๆ กันครับ”

" ไม่มี องค์กรแนวหน้าองค์กรใดที่ ขับเคลื่อน ด้วยผู้นำเพียง คนเดียว "

Share Article

Related Posts

Scroll to Top