Thepinnacle

  1. Home
  2. /
  3. news
  4. /
  5. จากห้องแถวสู่ธุรกิจหมื่นล้าน ไปกับคุณวรวุฒิ อุ่นใจ ผู้ก่อตั้งบริษัท...

จากห้องแถวสู่ธุรกิจหมื่นล้าน ไปกับคุณวรวุฒิ อุ่นใจ ผู้ก่อตั้งบริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)

     สิ่งที่ทุกองค์กรควรมีคือ “วัฒนธรรมองค์กร” อุดมการณ์ขององค์กรที่จะหล่อหลอมคนให้นำพาองค์กรเดินไปยังทิศทางที่ควรจะเป็น โดยไม่ต้องคอยบอกหรือสั่งการอยู่ตลอด การเป็นผู้นำที่ดี จึงไม่เพียงแต่ทำหน้าที่คอยนำให้คนองค์กรตามเท่านั้น แต่ควรสร้างผู้นำรุ่นต่อ ๆ ไปเพื่อความยั่งยืนอีกให้องค์กรนั้นก้าวเดินต่อไป เหมือนดังความตั้งใจของ คุณวรวุฒิ อุ่นใจ หรือคุณหมู ผู้ก่อตั้งบริษัทออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)

องค์กรที่ดี เริ่มจากทัศนคติที่ดีของผู้บริหาร

     การเป็น CEO ขององค์กรที่ดี ต้องเริ่มจากการเป็นผู้บริหารที่ดี กว่าคุณหมูจะประสบความสำเร็จ จากการสร้างธุรกิจตึกแถว 2 ห้อง ให้กลายมาเป็นบริษัทมหาชนที่มียอดขายกว่าหมื่นล้านได้ ต้องผ่านประสบการณ์มามากมาย เริ่มจากการมีทัศนคติที่ดีก่อน แล้วความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ จะตามมา สาเหตุที่ต้องเป็นผู้นำทัศนคติดี เพราะเรามีหลายสิ่งที่ต้องการให้คนในองค์การทำตามเราหรือเดินตามเรา ซึ่งไม่ใช่การเดินตามด้วยตำแหน่ง แต่ควรทำด้วยความศรัทธาและเชื่อถือในตัวผู้นำองค์กรเรื่องยากและท้าทายสำหรับการเป็นผู้นำองค์กร ไม่ใช่แค่การให้ใครมาเดินตามเราเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการนำพาองค์กรให้สามารถเติบโตต่อไปอย่างที่เราอยากเห็น โดยไม่ต้องคอยมาบอกกัน ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่า “วัฒนธรรมองค์กร” เครื่องมือที่จะพาองค์กรให้เดินต่อไปในทิศทางและอุดมการณ์ที่วางไว้ แม้ในวันที่ผู้นำอย่างเราไม่ได้อยู่ในองค์กรนั้นแล้ว

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน “ผู้นำต้องสร้างผู้นำ”

     หลาย ๆ คนให้คำนิยามการเป็นผู้นำคือการทำหน้าที่นำและให้คนอื่นตาม แต่ความจริงแล้วหัวใจสำคัญของการที่จะทำให้องค์กรนั้นเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน  นั่นคือผู้นำอย่างเราต้องทำหน้าที่สร้างผู้นำรุ่นต่อ ๆ ไปขึ้นมา เพื่อเป็นผู้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า จนบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จในที่สุด

     หลังจากที่ได้ฟังคุณหมูเล่า หลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออก ลองจินตนาการว่าเรากำลังทำงานอยู่ในบริษัทที่เต็มไปด้วยผู้ตามและมีผู้นำเพียงคนเดียว วันใดวันหนึ่งหากขาดเสาหลักนั้นไป อาจทำให้บริษัทต้องหยุดชะงักไปกระทันหัน ไม่มีแผนสำรอง ไม่มีแม้กระทั่งผู้นำรุ่นต่อไปที่จะก้าวขึ้นมาขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาต่อไปข้างหน้า ดังนั้นการสร้างผู้นำ จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ

ตำราหาอ่านที่ไหนก็ได้ แต่ประสบการณ์ทำให้เราเรียนรู้

     แน่นอนว่าตำราหรือทฤษฎีเป็นสิ่งที่เราสามารถศึกษาหรือหาอ่านที่ไหนก็ได้ แต่การที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าหากเจอปัญหาแบบนี้จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร ต้องใช้ “ประสบการณ์” สิ่งที่พร้อมจะถ่ายทอดให้กับผู้นำรุ่นต่อไป และสิ่งที่คุณหมูตั้งใจจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกัน

     “ส่วนที่ผมจะบรรยายคงเป็นการเอาประสบการณ์มาเล่า ไม่เน้นทฤษฎี เพราะตำราหาอ่านที่ไหนก็ได้ ผมจะให้วิชา แต่ไม่บอกกระบวนท่า เชื่อว่าการทำแบบนี้จะทำให้ผู้ฟังได้อะไรมากกว่า HOW TO แต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้ถึงวิธีการนั้นได้ ผมอยากทำให้ทุกคนเรียนรู้ก่อนว่าทำไมถึงต้องทำแบบนั้น ใครอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดนี้เราสามารถมาพบกันได้ที่ The Pinnacle Leadership Program ครับ”

" ความสำเร็จ ที่ไม่มองว่าสำเร็จ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง"

Share Article

Related Posts

Scroll to Top