Thepinnacle

  1. Home
  2. /
  3. news
  4. /
  5. เจาะลึกระดับเซลล์ไปกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti-Aging “คุณหมอเพื่อน แพทย์หญิงกอบกุลยา...

เจาะลึกระดับเซลล์ไปกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti-Aging “คุณหมอเพื่อน แพทย์หญิงกอบกุลยา จึงประเสริฐศรี “

     ปลายทางของความสำเร็จ ไม่ใช่แค่เรื่องของหลักการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ อีกมากมายที่เราอาจะมองข้ามและให้ความสำคัญน้อยเกินไป นั่นคือ “สุขภาพ” ก่อนจะมีความรู้และประสบการณ์ไปบริหารงานและบุคลากรได้ ต้องมีสุขภาพกายและใจที่ดีก่อน อย่างที่คุณหมอเพื่อน แพทย์หญิงกอบกุลยา จึงประเสริฐศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti-Aging โรงพยาบาลพญาไท 2 ที่มองเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพให้เจาะลึกลงไปถึงรายละเอียดระดับเซลล์

“การรักษาสุขภาพในระยะยาว” สำคัญอย่างไรต่อการเป็นผู้นำ

     คุณหมอเพื่อน ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยพรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์โรงพยาบาลพญาไท 2 ได้ให้ความหมายของคำว่า Anti-Aging ไว้ว่าเป็นการรักษาในเชิงป้องกัน เป็นศาสตร์ที่เจาะลึกไปถึงระดับเซลล์ของมนุษย์ สิ่งที่สำคัญในยุคนี้คือการไม่เจ็บป่วยในอนาคต ใช้ยาให้น้อยที่สุดแต่ยังสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราขับเคลื่อนชีวิตทุกวันด้วยความสุข มีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยิ่งสำหรับคนที่ต้องบริหารจัดการผู้อื่น ยิ่งต้องใส่ใจกับการรักษาสุขภาพในระยะยาว เพื่อจะได้เป็นผู้นำที่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากเราดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีไม่พอ เราก็จะขาดสมรรถนะในการบริหารจัดการคนในองค์กรให้ดีได้

“ทำสิ่งที่เรารักให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น” คือเคล็ดลับของความสำเร็จ

     เคล็บลับของความสำเร็จในการทำงาน เป็นเรื่องที่เราทำได้ทุกวันง่าย ๆ นั่นคือทำในสิ่งที่เรารัก แล้วต่อยอดสิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์กับบุคคลอื่นหรือคนรอบข้าง ยกตัวอย่างเช่นคุณหมอเพื่อนที่ทำงานดูแลรักษาคนไขัในทุก ๆ วันและทุก ๆ วินาที ซึ่งถือเป็นการได้ทำในสิ่งที่เรารัก แต่ได้ผลลัพธ์ที่คือทุกคนที่มาหาล้วนมีสุขภาพที่ดีขึ้น และผลกำไรที่ได้ตอบแทนกลับมาคือความสุข จากการได้เห็นคนที่เราดูแลมีสุขภาพดีขึ้น มีความสุขมากขึ้นไปอีกเมื่อบุคคลที่เราพบเจอมีสุขภาพดีไปพร้อม ๆ กับเราด้วย 

แก่ประสบการณ์ได้ แต่ไม่แก่ไปตามวัย

     คุณสมบัติของการเป็นผู้นำมักเป็นผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญงานในด้านนั้น ๆ  มีความรู้ ความสามารถและแก่ประสบการณ์ แต่ไม่แก่ไปตามวัย ทั้งในเรื่องสุขภาพและการใช้ชีวิต เพราะการบริหารงานนอกจากใช้ความรู้และความสามารถด้านธุรกิจแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการดูแลสุขภาพ ซึ่งควรใส่ใจดูแลให้ดีตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอก ดังนั้นหัวใจหลักของการเป็นผู้นำจึงเป็นการรวบรวมเอาความสามารถในแต่ละด้านเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งการดูแลสุขภาพ บุคลิกภาพ และการรักษาความสมดุลระหว่าง IQ และ EQ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

     “ ใน Section ของเพื่อนเอง จะเป็นการทำให้เรารู้และเข้าใจสุขภาพระดับลึกข้างในเซลล์ร่างกายของเรา ทำให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและดูแลสุขภาพคนรอบข้างได้ สำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายของบุคคลที่อยู่ภายใต้การบริหารของเรา จะทำอย่างไรให้ทุกคนมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานให้กับองค์กรของเราได้อย่างมีคุณภาพ”

" ทำในสิ่งที่เรา รัก และทำให้สิ่งนั้นเป็นประโยชน์ แก่บุคคลอื่น "

Share Article

Related Posts

Scroll to Top