Thepinnacle

  1. Home
  2. /
  3. news
  4. /
  5. “ผู้นำที่ดี ต้องไม่เก่งคนเดียว แต่ต้องเก่งไปพร้อมกัน” คุณเบคกี้...

“ผู้นำที่ดี ต้องไม่เก่งคนเดียว แต่ต้องเก่งไปพร้อมกัน” คุณเบคกี้ รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร

     แต่ละองค์กร มีปัจจัยสำคัญมากมายที่เป็นส่วนประกอบในการนำพาไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ หรือบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ และสิ่งที่คุณเบคกี้ รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร (Coaching) Professional certified coach: International coach federation [PCC, ICF] ได้มองเห็นและให้ความสำคัญเป็นพิเศษ นั่นคือ “บุคลากร” การจะก่อตั้งองค์กร หรือบริษัทขึ้นมาสักแห่ง สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้นำและบุคลากร คนที่คอยขับเคลื่อนทุกอย่างให้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ แล้วอะไรจะเป็นเครื่องการันตีว่าเรามาถูกทาง อะไรเป็นตัวบ่งบอกถึงศักยภาพขององค์กร สิ่งเหล่านี้อาจสังเกตได้จากบุคลากรที่ทำงานภายในองค์กรว่ามีความรู้ความสามารถมากน้อยแค่ไหน สามารถเป็นทีมที่เข้มแข็งจนพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ ดังนั้นการพัฒนาคนในองค์กรจึงเป็นเรื่องจำเป็นมาก

“บุคลากร” ต้องมาก่อน

     องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มักเป็นองค์กรที่เห็นความสำคัญของบุคลากรในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพให้พวกเขาเหล่านั้นเก่งและชำนาญขึ้น จนมีศักยภาพที่ดีมากพอในการนำพาองค์กรเติบโตจนสามารถก้าวไปถึงจุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จได้ เราไม่ควรมองแค่เนื้องานและผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว เราควรใส่ใจกระบวนการระหว่างทางด้วยว่าต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นหมายถึงผู้ที่กำลังขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ภายในองค์กรอยู่ ไม่ว่ารับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากหรือน้อย ทุกคนล้วนสำคัญ หากได้รับการพัฒนาอยู่ตลอด ก็จะไม่มีวันถอยหลัง มีแต่ก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างาม เปรียบเสมือนคมมีดที่โดนลับอยู่เสมอ ทำให้ไม่มีวันบิ่น พร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อ ด้วยเหตุนี้องค์กรใหญ่ ๆ หลายที่จึงจัดการอบรมบุคลากรอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถให้หลากหลาย เพิ่มศักยภาพในการทำหน้าที่ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น กลายเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่องค์กรควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ๆ

ผู้นำที่ดี “ต้องไม่เก่งคนเดียว”

     จะองค์กรรัฐหรือเอกชน สิ่งที่มีเหมือนกันก็คือคนในองค์กร แน่นอนว่าการพัฒนาคนในองค์กร ย่อมไม่เลือกแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้นำที่ดีจะต้องทำให้ทุกคนในทีมเก่งไปพร้อม ๆ กัน จะดีกว่าไหมหากเรามีคนเก่งหลายคนคอยผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน อย่างไรซะการทำงานเป็นทีมย่อมประสบความสำเร็จได้ดีกว่าการทำงานคนเดียว เราจะเห็นได้จากผู้นำชื่อดังหลายคน ที่มักจะมีคู่คิด คนรู้ใจ รู้มือ และรู้งานอยู่ใกล้ตัวเสมอ นั่นเป็นเพราะเขาให้ความสำคัญกับการได้แชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ผลลัพธ์ที่ได้คือการที่เราจะมีคนทำงานเข้าขากันได้ดี สามารถทำหน้าที่แทนกันได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าใครเก่งกว่าหรือด้อยกว่า เชื่อใจกันได้ เพราะทุกคนเชี่ยวชาญและมีความรู้ 

เติบโตไปด้วยกัน

     นิยามของความว่า “เติบโตไปด้วยกัน” ไม่ใช่แค่คำพูดเพื่อจูงใจใครให้คล้อยตาม แต่เป็นแนวคิดของ CEO ยุคใหม่ที่โหยหาการพัฒนาอยู่เสมอ ไม่เพียงแต่พัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ หรือพัฒนาตัวเอง แต่ยังพัฒนาคนรอบข้างให้พร้อมเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันจริง ๆ เมื่อคนพัฒนา องค์กรก็จะพัฒนาขึ้นไปด้วยเช่นกัน เราจึงความให้ความสำคัญกับสิ่งเล็ก ๆ ก่อน แล้วค่อยมองถึงภาพใหญ่ หากเราเตรียมบุคลากรให้พร้อมแล้ว อะไร ๆ ก็จะเป็นไปได้มากขึ้น

     “จะดีกว่าไหมคะ หากเราสามารถพัฒนาพวกเขาให้เก่งและมีศักยภาพที่ดีขึ้น ช่วยนำพาองค์กรของเราให้เจริญเติบโตและยั่งยืน ดังนั้นโปรแกรม The Pinnacle Leadership จึงเป็นสิ่งที่จะพาคุณให้มีโอกาสรู้จักกับการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในองค์กร หากสนใจก็สามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับพวกเราได้นะคะ รับรองว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะทำให้องค์กรของคุณโดดเด่นได้อย่างแน่นอนค่ะ”

"ผู้นำที่ดี ต้องไม่เก่งคนเดียว แต่ต้องทำให้ทุกคน เก่งไปพร้อมกัน "

Share Article

Related Posts

Scroll to Top